Retourneren

 

1. Aanvragen RMA-nummer

Allereerst dient u melding te maken van uw manco, defect of ontevredenheid m.b.t. het product.

2.Toekenning RMA-nummer

Op basis van de door u aan ons te verstrekken gegevens wordt er een RMA-nummer aan u toegekend. Wij verzoeken u dit nummer goed te noteren en te bewaren, en te vermelden op alle correspondentie m.b.t. uw garantie- of reparatieaanvraag.

3.Toezenden RMA-formulier

Buitenleventotaal  zendt u direct een blanco RMA-formulier toe per post, fax of mail met het aan u toegekende RMA-nummer.

4.Geldigheid RMA-nummer

Wanneer u het RMA-formulier van ons heeft ontvangen dient u binnen 5 werkdagen de goederen naar ons toe te sturen. Wanneer u dit niet doet vervalt automatisch uw RMA-nummer en de toestemming voor retourneren.

5.Verzending *

De goederen dienen deugdelijk verpakt te worden (liefst in de originele verpakking). Het RMA-formulier dient volledig ingevuld bijgevoegd te worden. Het aan u verstrekte RMA-nummer dient zichtbaar op de buitenkant van de doos aangebracht te worden.

6.Verzendkosten *

De kosten voor verzending naar Buitenleventotaal zijn voor rekening van de afzender. Onvoldoende- of ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Verzendkosten die zijn veroorzaakt door een foutieve of defecte levering zullen door Buitenleventotaal achteraf worden gecompenseerd.

7.Garantie

Wij verlenen geen garantie op producten die als gevolg van onkundige behandeling mechanische en/of elektronische defecten vertonen, en wanneer niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat het product bij ons of één van onze accounts is aangekocht.

8.Uitsluiting terugname

Producten die specifiek op verzoek van de klant zijn besteld, geconstrueerd of gemodificeerd kunnen niet worden geretourneerd.

9.Garantie op reparaties

Op alle uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van twee maanden.

10.Reparatietermijn

Buitenleventotaal streeft er naar om een reparatie binnen 5 werkdagen uit te voeren. Zodra blijkt dat dit niet mogelijk is zult u door ons hierover op de hoogte worden gesteld en zullen wij u informeren over de te verwachten reparatietermijn. Dit is uiteraard afhankelijk van eventuele onderdelen die wij moeten bestellen om de reparatie uit te kunnen voeren.

* Toelichting op de verzending van retour goederen

U bent als afzender zelf verantwoordelijk voor de juiste verzending van de goederen. U kunt de zending(en) in meer of mindere mate verzekeren tegen de risico’s van verlies en/of beschadiging t.g.v. het transport door te kiezen voor verzekerde of aangetekende verzending. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke PostNL servicepunt (www.postnl.nl) of via elke andere vervoerder die u wenst in te schakelen voor het vervoeren van uw pakket.

Het verwerken van de geretourneerde producten gaat het meest effectief wanneer deze in de originele verpakking, compleet met alle accessoires, worden verzonden. Ondeugdelijk verpakte of incomplete producten worden niet door ons in behandeling genomen. Tevens zal een retourzending niet in behandeling worden genomen wanneer het aan u verstrekte RMA-formulier niet, of onvolledig, is ingevuld en/of wanneer u geen originele aankoopnota kunt overleggen.

Wanneer uw retourzending wordt geweigerd om één van bovenstaande redenen zal uw zending onbehandeld en ongefrankeerd retour worden gezonden. 


Onderscheid RMA-goederen

1.DOA (Dead On Arrival)

Oftewel, defect bij levering. In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild of binnen de geldende garantievoorwaarden gerepareerd. Voorwaarde is dat de eindgebruiker het defect binnen twee werkdagen na levering aan ons doorgeeft. DOA meldingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer het product compleet, inclusief alle accessoires, en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Tevens dient u de originele aankoopnota te kunnen overleggen.

Wanneer bij controle blijkt dat het geretourneerde product niet valt onder DOA, dan zal minimaal € 25,- excl. BTW aan onderzoekskosten plus eventuele verzendkosten in rekening worden gebracht.

2.Garantie

Dit is van toepassing wanneer het apparaat niet meer (naar behoren) functioneert binnen de vastgestelde garantietermijn, en deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt (zie algemene voorwaarden). U dient de originele aankoopnota te overleggen zodat wij kunnen vaststellen of het defect binnen de vastgestelde garantietermijn valt.

3.Buiten garantie

Dit betreft producten die buiten de garantietermijn vallen, dan wel schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik (zie algemene voorwaarden).

Reparaties tot € 100,- excl. BTW worden uitgevoerd zonder verdere prijsopgaaf. Reparaties boven € 100,- excl. BTW worden pas uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever. Indien geen akkoord wordt gegeven brengen wij altijd € 25,- excl. BTW aan onderzoekskosten plus eventuele verzendkosten in rekening.

4.Producten buiten assortiment

Van producten welke niet zijn aangekocht bij Buitenleventotaal, niet behoren tot of nooit hebben behoord tot het assortiment van Buitenleventotaal, kan Buitenleventotaal op voorhand niet garanderen dat de reparatie kan worden uitgevoerd. Hiervoor gelden te allen tijde de genoemde kosten zoals bij punt 3.

Door het invullen van het RMA-formulier en het toezenden van het product verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@buitenleventotaal.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is." 

Ondanks de hoge kwaliteit van onze producten, en onze zorgvuldige verwerking van uw bestelling, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over hetgeen aan u is geleverd of dat er wellicht een defect is opgetreden. Vanzelfsprekend doen wij te allen tijde ons uiterste best om samen met u tot een goede oplossing te komen.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat het aan u geleverde naar Buitenleventotaal retour moet t.b.v. controle, omruiling, reparatie of creditering. Hieraan zijn uiteraard enkele regels verbonden, welke wij via dit document toelichten.